Ekologia - wykorzystanie gleb

Podstawową cechą poprawnego wykorzystywania gleb są zmiany ich jakości mierzone sukcesją (rozwojem) typów gleb rolniczych i typów siedliskowych gleb leśnych. Ciekawym przykładem zachowania żyzności gleb rolniczych jest trwająca od pięciu tysięcy łat gospodarka chińska: przez ten czas utrzymano żyzność gleb nawożąc je 15 — 17 tonami odchodów ludzkich na l ha rocznie. Dzięki temu są one zakażane niezliczonymi ilościami pasożytów, które są tam wszędobylskie (w kurzu, w wodzie, w żywności itp.). Chińczycy jednak popełnili również jeden z największych błędów ekologicznych - wycięli bowiem około trzysta milionów ha lasów. Uprościł się dzięki temu cykl obiegowy materii organicznej do dwóch ogniw łańcucha: gleba — człowiek. Zabrakło podstawowego ogniwa, jakim są fitocenozy naturalne. Skutki takiej gospodarki to choroby, jakie niosą pasożyty, to erozja gleb, która powoduje brak wody (wysycha na około 4 miesiące w roku nawet Huangho). Nic więc dziwnego, że wielu znających te fakty autorów, np. E. P. Eckholm, B. Commoner, G. R. Taylor, S. Ziemnicki, analizując postępujące zniszczenie gleb i pozostałych walorów przyrodniczych powierzchni ziemi, rysuje katastroficzne lub bliskie katastroficznym wizje — już niedalekiej — przyszłości. Ostrzeżenia takiego nie możemy lekceważyć.
System reklamy Test