Odpady przemyslowe i komunalne

 

Odpady te - - mimo iż różnią się nie tylko pochodzeniem, ale i właściwościami fizyczno-chemicznymi - omówimy łącznie, ponieważ większość powstaje w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i stanowi przedmiot zainteresowania miejskich służb inżynieryjno-sanitarnych i służb gospodarki komunalnej. Aglomeracje miejsko-przemysłowe wykazują stały przyrost odpadów komunalnych. Szczególnie szybko wzrasta zanieczyszczenie gleb ściekami komunalnymi na obszarach o niewłaściwej gospodarce odpadami, gdzie tworzą wylęgarnie robaków, larw, bakterii itp. Przyrost odpadów na l mieszkańca będzie się nasilał. W roku 1972 nagromadzenie stałych odpadów komunalnych w stosunku do roku 1971 wzrosło o 2,2 min m3; 80% wzrostu wynikło z przyrostu odpadów na statystycznego mieszkańca, reszta ze wzrostu ludności miejskiej. W 1972 roku odpady komunalne liczono u nas na około 25 min m3. Ocenia się, że w 1990 roku komunalne odpady stałe wynosić będą około 1,85 m3 rocznie na jednego mieszkańca, tj. będą około 2,5-krotnie wyższe niż w 1972 roku. Roczny przyrost odpadów na zwałach przemysłowych osiąga obecnie około 800 min ton (w roku 1977 — 780 min ton).
System reklamy Test