Osrodki hodowli

 

W ośrodkach hodowli zwierząt rzadkich hoduje się u nas bobry i tarpany. Tarpany (kilkanaście sztuk) hodowane są w Ośrodku Hodowli Żubrów w Białowieży. Ponadto Zakład Doświadczalny Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk prowadzi, w Popielnie, selekcyjną hodowlę tarpanów oraz badania nad rozwojem i biologią bobrów. W latach 1964—1971 Państwowa Rada Ochrony Przyrody przy współudziale licznych placówek naukowych, specjalistów i działaczy opracowała koncepcję tworzenia parków krajobrazowych i uznawania niektórych terenów za obszary chronionego krajobrazu. Potrzebę uznawania niektórych obszarów za parki krajobrazowe wskazują inicjatywy regionalne, wyprzedzające formalne przepisy prawa ogólnokrajowego. Dotyczy to zwłaszcza utworzonego w 1967 roku Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o powierzchni około 127 km2 oraz utworzonego w 1970 roku Mazurskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni około 400 km2. Decyzje o utworzeniu tych parków podjęły wojewódzkie rady narodowe. Dopiero później minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego upoważnił przewodniczących wojewódzkich rad narodowych do tworzenia tego typu obiektów.
System reklamy Test