Uciazliwosci cywilizacyjne

 

Od czasów raportu U Thanta uczeni zwracają dużą uwagę na te uciążliwości cywilizacyjne, które towarzyszą rewolucji naukowo-technicznej. Ludzkość zagrożona jest przede wszystkim przez energię rozszczepialną, która może spowodować zagładę nawet całej naszej planety. Zdaniem specjalistów nie mniej niebezpieczne jest promieniowanie elektromagnetyczne. Wraz z rozszerzeniem ludzkiego działania w przestrzeń kosmiczną, konieczne jest prowadzenie badań nad zabezpieczeniem środowiska przed jego niszczycielskimi skutkami. Wpływ wspomnianych promieniowań na środowisko jest mało znany. Dlatego wołanie o pogłębienie badań nad nimi jest nakazem końca XX wieku. Przede wszystkim nie wiemy, jaki wpływ ma niewątpliwie wielkie promieniowanie elektromagnetyczne (niejonizujące) na metabolizm. Wymaga wyjaśnienia wpływ promieniowania elektromagnetycznego, towarzyszącego liniom przemysłowym energii elektrycznej, środków przekazu itp. Bliżej rozpoznane jest jedynie działanie fal radiowych o niektórych częstotliwościach. W wielkich aglomeracjach nagromadzonych jest wiele emitorów ciepła. Chociaż skutki promieniowania cieplnego możemy nieco lepiej rozpoznać w 90 sferze teoretycznej, to wzgląd na kalkulację ekonomiczną, brak dostatecznie efektywnych rozwiązań technicznych nie pozwala zahamować procesu szkodliwego podnoszenia temperatury. Nad miastami tworzą się tzw. „parasole termiczne", które są m.in. przyczyną groźnych smogów.
System reklamy Test