Ekologia - aparatura kontrolna

 

Aparatura kontrolno-pomiarowa dla oczyszczalni ścieków będzie wyprodukowana w latach 1976—1980 w ilości 6700 szt., w latach 1981—1985 w ilości — 8400 szt. i w latach 1985—1990 w ilości — 12000 sztuk. Natomiast nie są jeszcze rozwiązane organizacyjnie techniczne problemy ochrony powierzchni ziemi, zwłaszcza sprawy rekultywacji gruntów, terenów erodowanych i niektóre inne. Konieczność zaopatrzenia gospodarki w środki techniczne ochrony środowiska jest przedmiotem porozumień krajów obozu socjalistycznego w ramach RWPG. Dotychczasowe porozumienia dotyczą powołania przedsiębiorstwa „Intergazooczistka" i przedsiębiorstwa „Interwodooczistka" (powołane 14 IV 1977 roku z siedzibą w Bułgarii), które dla krajów członkowskich RWPG będą produkować urządzenia i aparaturę techniczną dla ochrony środowiska. Środki techniczne stosowane w ochronie środowiska powinny ułatwić sprawne zbieranie informacji o zmianach jakości środowiska w potrzebnych zakresach terytorialnych i rzeczowych (np. pomiary telemetryczne). Potrzebna jest w tym wypadku współpraca międzynarodowa uwzględniająca podział pracy, kooperację, eksport, import, zakup licencji, wymianę i szkolenie specjalistów itp.
System reklamy Test