Instytut ochrony srodowiska

 

W styczniu 1973 roku powołano Instytut Ochrony Środowiska, który na początku 1974 roku został połączony z Instytutem Urbanistyki i Architektury, Instytutem Gospodarki Komunalnej i Instytutem Gospodarki Mieszkaniowej. Połączone placówki tworzą obecnie Instytut Kształtowania Środowiska. Ochrona środowiska jest więc wyodrębnioną funkcją państwa w zakresach: prawnym, zarządzania gospodarką narodową i działalności naukowej. Resorty gospodarcze zobowiązano do powołania służb ochrony środowiska w swoich jednostkach. Obowiązuje zasada, że za szkody wyrządzone środowisku odpowiada ten, kto je spowodował. W zakresie organizacyjnym organy nadzoru państwowego w dziedzinie ochrony środowiska w administracji terenowej są zespolone z administracją ogólną. W urzędach wojewódzkich wyodrębnione służby, a w dzielnicach i gminach naczelnicy regulują te sprawy według specyfiki i potrzeb danego regionu. Organem fachowym urzędów wojewódzkich są ośrodki kontroli środowiska. Polski model organizacji służb ochrony środowiska nie ma zbliżonego wzorca w żadnym kraju, chociaż zasada, że skutki zanieczyszczeń środowiska likwiduje sprawca, obowiązuje wszędzie.
System reklamy Test