Naklady na ekologie dawniej

 

Ocenia się, że w Polsce w latach 1966—1970 nakłady na urządzenia ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz na dodatkowe procesy technologiczne minimalizujące odpady, wyniosły około 22 mld zł, a w okresie 1971—1975 około 38 mld zł. W okresie 1971—1990 analogiczne nakłady oblicza się na sumę 440—578 mld zł, zależnie od osiągnięć w dziedzinie postępu technicznego. Według projektów przyjętych przez Zespół Ekspertów do opracowania kompleksowego programu o-1 chrony środowiska produkcja urządzeń odpylających i do neutralizacji gazów będzie od 1973 roku systematycznie wzrastać tak, aby w 1980 roku zaspokoić potrzeby krajowe w 100!%. Od tego czasu urządzenia te będą już stale produkowane w ilościach wystarczających dla potrzeb przemysłu krajowego. Zapotrzebowanie na urządzenia mechaniczne pokryte zostanie w latach 1986—1990. Oczyszczalnie „bioblok" — w różnych wielkościach i w seryjnej produkcji — stwarzają duże możliwości oczyszczania ścieków. Trzeba tylko osiągnąć skalę produkcji oczyszczalni na miarę potrzeb.
System reklamy Test