Srodki i problemy ekonomiczne

 

Ocena ekonomiczna stosowanych w produkcji technik odbywa się za pośrednictwem kalkulacji finansowej. Nie zawsze dodatni wynik wyliczeń finansowych daje równie pozytywną ocenę skutków społecznych, jakie wywierają zastosowane techniki produkcji na środowisko człowieka. Niezbędnym stało się poddanie rewizji klasycznego rachunku ekonomicznego (uznającego dobra wolne itp.) jako oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych w aspekcie realizacji zamierzonych celów. Taki rachunek pochodzący jeszcze ze szkoły ekonomicznej klasyków (A. Smitha i D. Ricardo), a następnie najgłośniejszych ich reformatorów (np. J.M. Keynesa, P. Samuelsona czy W. Leontiewa), nie uwzględnia „jakości życia" i dlatego szybko rozwijająca się na przesłankach tego rachunku cywilizacja nierzadko pozostawia po sobie zniszczenia w środowisku. Aby temu zapobiec, produkcja powinna włączyć do kalkulacji swych efektów problemy jakości środowiska, tzn. musi przede wszystkim utylizować swoje odpady. W ekosystemach wielkość syntezy jest równa wielkości rozpadu w granicach homeostazy. W łańcuchach troficznych następuje utylizacja produkcji organicznej zgodnie z prawem równowagi mas, gdy tymczasem produkcja technologiczna rodzi groźne ilości odpadów poprodukcyjnych.
System reklamy Test