Srodki techniczne

 

Ludzkość ciągle jest zafascynowana techniką, a technika pozostaje niestety jeszcze wciąż „nieodhumanizowana". Powtarzane przez prof. W. Goetla słynne powiedzenie: ,,co technika zepsuła — technika naprawi", wyraża olbrzymią wiarę w techniką. Nie może nam ono jednak przysłaniać granic możliwości techniki. W postępie technicznym na rzecz ochrony środowiska umownie można wyodrębnić cztery następujące kierunki: zmiana metod produkcji (zastąpienie tzw. „technologii brudnych" nowymi „technologiami czystymi"), co prowadzi do eliminowania a przynajmniej zmniejszania odpadów oraz zmniejszania zużycia surowców na jednostkę produktu; wprowadzanie dodatkowych procesów eliminujących zanieczyszczenia lub utylizujących odpady, co z reguły łączy się z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi; stosowanie urządzeń minimalizujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz utrzymywanie hermetyzacji stosowanych technologii; wprowadzanie aparatury kontrolno-pomiarowej i metod badania jakości środowiska (lub wyodrębnionych komponentów środowiska).
System reklamy Test