Biomasa

Produkowana przez florę (świat roślin) biomasa (masa organiczna) jest wykorzystywana gospodarczo przez człowieka, a zatem jest to produkt ekonomiczny fotosyntezy. Nieodłącznym produktem fotosyntezy jest ulatniający się do atmosfery tlen. Produkty asymilacji -- biomasa i tlen molekularny — występują w ilościach wzajemnie uwarunkowanych. Wobec tego można stwierdzić, że fitocenozy, osiągające optymalną produktywność masy organicznej, dają także optymalną produkcję tlenu do atmosfery (ekologicznego). Inaczej mówiąc, nie ma w produkcji roślinnej rozbieżności między interesem ekonomicznym a interesem środowiska. Zdaniem M. Mality rolnictwo światowe, dając do spożycia około 600 min ton suchej substancji pochodzenia organicznego, wykorzystuje wydajność gruntów rolniczych tylko w około 15%. Obecne zaspokojenie spożycia światowego wymaga produkcji około 4 mld ton surowców organicznych otrzymywanych z gruntów rolniczych i około 0,5 mld ton z pastwisk i łąk (M. Malita podaje także, że teoretycznie możliwe jest podniesienie globalnej rocznej światowej produkcji przez przyspieszenie fotosyntezy do około 330 mld ton masy organicznej). Intensyfikacja rolnictwa będzie zawsze celem ze względu na produkcję biomasy (motywy ekonomiczne), co powoduje proporcjonalny wzrost produkcji tlenu w środowisku ekologicznym.
System reklamy Test