Definicja lasu

Las jest to symbioza różnych zespołów żywych organizmów (cenoz) na określonym obszarze, wśród których fitocenoza drzewiasta jest dominująca. Las więc musi odpowiadać określonym cechom. Często spotykane u nas obszary leśne pokryte jednogatunkowymi i jednowiekowyrni drzewami (zwykle na nizinach — sosną a w górach świerkami) nie są lasami, ale raczej powierzchniami zadrzewionymi. Są to w istocie pustynie biologiczne lub częściej wylęgarnie pasożytów i szkodników leśnych. Te „plantacje drzew", a nie lasy, są następstwem szkoły niemieckich klasyków leśnych (Prestler), którzy od klasyków ekonomii (A. Smitha i D. Ricardo) wprowadzali do gospodarki leśnej „teorię najwyższej renty leśnej". Błędność tej teorii wykazał polski profesor leśnictwa Aleksander Połujański (1814—1866) z Instytutu Leśnego w Puławach. Niestety, wygoda administrowania, a zwłaszcza użytkowania takich lasów pozwala temu kierunkowi „leśnictwa" święcić również w Polsce tryumfy. Sosna (z modrzewiem) — jak się ocenia — ma około 72%, a świerk z jodłą około 10'% udziału w składzie gatunkowym naszych lasów. Sosna pospolita ma u nas najlepsze warunki siedliskowe w świecie.
System reklamy Test