Ochrona zywych zasobow

Z winy człowieka wyginęło 150 gatunków ptaków i zwierząt. „Czerwone księgi" odnotowują, że około 20 000 gatunków i ras zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. Erozja, deterioracja, wyręby lasów, zanieczyszczenie wód, niszczenie świata roślinnego i zwierzęcego nie ustają. Środowisku przyrodniczemu szkodził człowiek — myśliwy, człowiek — rybak, człowiek - - pasterz, człowiek — rolnik a już najbardziej szkodzi współczesny człowiek — przedsiębiorca. Człowiek przedsiębiorca inspirując coraz powszechniejsze i pełniejsze zaspokajanie potrzeb metodami technokratycznymi spowodował stały wzrost strat w walorach. przyrody. Współcześnie wielkość tych strat systematyzować można zależnie od: ilości i charakteru zanieczyszczeń przemysłowych, czyli od stopnia koncentracji działalności przemysłowej, gęstości zaludnienia i charakteru struktury demograficzne] ludności, zamieszkującej zanieczyszczane, zurbanizowane obszary, działalności gospodarczej opartej na rolnictwie, leśnictwie i pokrewnych działach — od stopnia ich przekształceń, poziomu i charakteru dorobku poprzednich pokoleń na badanych obszarach.
System reklamy Test